Workshop

Vi afholder workshops for undervisere, der gerne vil styrke deres kompetencer inden for entreprenørskabsundervisning. Workshoppens omfang og antallet af deltagere kan varieres.

Gennem deltagelse i en workshop får man viden om de formelle krav, der stilles til innovation og entreprenørskab i undervisningen samt brugbar teori og redskaber, der kan anvendes i undervisningen. Workshoppen kan berøre emner som:

  • –  Innovation i undervisningen
  • –  21st Century Skills
  • –  Formelle lovkrav, målsætninger og evaluerering
  • –  Processer, typiske udfordringer og redskaber til at håndtere dem
  • –  Strukturering af forløb

Samtidig er det ved alle workshops et mål, at man efterlades inspireret, engageret og med lyst til at arbejde med innovation og entreprenørskab.