Workshops

Vi afholder workshops for undervisere, der gerne vil styrke deres kompetencer inden for bl.a. det 21. århundredes kompetencer, innovation og entreprenørskab, digital fabrikation og kodning. Workshoppens omfang og antallet af deltagere varieres.

LÆS MERE HER

Udviklingsforløb

Vi tilbyder overordnede løsninger til skoler, der vil udvikle og kvalificere indsatsen på bl.a. det 21. århundredes kompetencer, innovation og entreprenørskab, digital fabrikation og kodning. Forløbet sammensættes efter den enkelte skoles behov.

LÆS MERE HER

Innovationsprojekter

.. og den åbne skole. Vi koordinerer og planlægger undervisningsprojekter, som tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger og arbejdet med at udvikle innovative løsninger.

LÆS MERE HER