Workshops

Vi afholder workshops for undervisere, der gerne vil styrke deres kompetencer inden for entreprenørskabsundervisning. Workshoppens omfang og antallet af deltagere varieres.

LÆS MERE HER

Udviklingsforløb

Vi tilbyder overordnede løsninger til skoler, der vil udvikle og kvalificere indsatsen på innovations- og entreprenørskabsområdet. Forløbet sammensættes efter den enkelte skoles behov.

LÆS MERE HER

Innovationsprojekter

.. og den åbne skole. Vi koordinerer og planlægger undervisningsprojekter, som tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger og arbejdet med at udvikle innovative løsninger.

LÆS MERE HER