Udviklingsforløb

Vi koordinerer og planlægger undervisningsprojekter, som tager udgangspunkt i virkelige problemstillinger og arbejdet med at udvikle innovative løsninger.

Vores samarbejdspartnere er skoler, organisationer og virksomheder, som ønsker at fremme en innovationsdagsorden. Ved at lade eleverne møde fx lokale organisationer eller virksomheder og arbejde med deres konkrete udfordring øges udbyttet for eleverne. Både i forhold til kompetencer og elevernes egenforståelse.

Vi hjælper fra processens første stadier med at afklare perspektiver og styrke relationen til den eksterne samarbejdspartner og indtil projektet er afsluttet og evalueres. Under selve undervisningsforløbet kan vi møde op under igangsættelse og afslutning, eller vi kan være til stede under hele forløbet – enten alene eller i tæt samarbejde med skolens egne undervisere.