Teknologi i undervisningen

På denne workshop vil der både være fokus på, hvordan man kan arbejde med teknologi i undervisningen, og hvilket læringspotentiale der er forbundet med det. Der vil være hands on-aktiviteter tilpasset de relevante klassetrin samt kobling til faglighed, det 21. århundredes kompetencer og designcirklen som muligt arbejdsredskab.

Formål: Formålet med workshoppen er at give deltagerne hands on-erfaringer og inspiration til, hvordan forskellige teknologier kan anvendes i en faglig kontekst, og skabe rum for didaktiske refleksioner og input til, hvordan undervisningen kan tilrettelægges.

Målgruppe:  Lærere på alle klassetrin, pædagogisk personale og ledere

Omfang: 6 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Teknologiforståelse og FabLab

3. Oplæg og refleksion: Design thinking og designcirklen

4. Hands on-aktiviteter: Introduktion til udvalgte teknologier

5. Refleksion: Læring og undervisningsaktiviteter med teknologierne

6. Refleksion på tværs: videndeling og vurdering af læringspotentiale

7. Opsamling