MINDTHEFUTURE GENNEMFØRER PROJEKTER, HVOR DELTAGERNE ER EFTERLADT MED VIDEN OG REDSKABER, DER KAN BRUGES I PRAKSIS

   Et udpluk af forskellige projekter vi har leveret:

 

Junior startup – et iværsættermiljø

 • Her arbejder jeg med unge fra folkeskolen, som har arbejdet med idégenerering, innovation og entreprenørskab gennem Edison og Next Level – elever som gerne vil arbejde videre med deres idé – vi ønsker at give dem muligheden for at forfølge deres  drøm. 
 •  

Oplæg og workshop for ansatte på Englyst skole

 • Kreativitet, innovation og entreprenørskab i alle klasser – hvordan?
 •  

STEM projekt for indskolingen – Sct. Hans skole i Odense

 • Med udgangspunkt i klassernes årsplan har jeg indtænkt og lavet forløb, hvor STEM er udgangspunktet.
 • Pædagoger og lærere har i deres årgangsteams været igennem undervisningsforløbene, så de var klædt på til at komme godt i gang

 

Udvikling af valgfag med fokus på iværksætteri i folkeskolens ældste klasser i samarbejde med Fonden For Entreprenørskab

 • Udvikling af et 5 dages kursusforløb for undervisere, pædagogere og boligsocialemedarbejdere
 • Udvikling af materiale til forløbet
 • Udvikling af faghæfte til valgfaget “Iværksætteri” –  fagbeskrivelse, fagformål og læringsmål samt evalueringsmetoder
 • Facilitering af forløbet
 •  

Strategiworkshop –  etablering af Makerspace  i samarbejde med Århus universitet, Villumfonden og FabLab Vejle

 • Aabenrå kommune
 • Gentofte kommune
 • Aalborg kommune
 • Greve kommune
 •  

Innovationsprojekt “Innovative læringsmiljøer” for 4.klasser i trekantsområdet

 • Udviklet af undervisningsmateriale til lærere i 4.klasse
 • Oplæg for lærere og konsulenter
 • Facilitering af undervisningsforløb
 •  

Udviklingsforløb med Mølleskolen i Ry i samarbejde med FabLab Vejle

 • FabLab i undervisningen
 •  

Udvikling og facilitering af workshop “Udearealer ingen vil ind fra”

For skoler i Vejle og Skanderborg kommune – elevråd og pædagogisk ledelse.

Udvikling og facilitering af Edisoncamps for lærere

 • For blandt andet Vejen, Aalborg, Vejle, Roskilde, Hjørring, Slagelse, Viborg og København kommune.
 •  

Planlægning og afvikling af Edison lokalfinale for Roskilde kommune 2018 og 2019

Udvikling af undervisningsmaterialer til Edision – opfinderkonkurrence, et projekt hvor omkring 12.000 elever fra 6. og 7. klasse deltager.

Følgende materialer har vi udviklet:

1. Bedre og sikker trafik 2016

2. Vand på godt og ondt 2017

3. Grøn omstilling 2018

4. Værdifulde fællesskaber 2019

Formålet med materialet er dels, at eleverne opnår viden omkring aktuelle problemstillinger i en naturfaglig og samfundsmæssig kontekst. Samtidig skal denne viden danne grundlag for en idéudviklingsproces, hvor eleverne udvikler innovative kompetencer og gør sig erfaringer med at arbejde i en værdiskabende og virkelighedsnær proces.

Udvikling af undervisningsmaterialet “Du er en superhelt”

Arbejdet med elevernes indstilling til sig selv og deres omverden er den gennemgående røde tråd. Det er formålet, at alle elever opnår indsigt i egne styrker og evner, samt oplever tillid til, at de hver især kan bidrage med noget værdifuldt.

Udvikling af materiale og facilitering af workshops for FabLab Vejle kommune

Udvikling og afholdelse af kurser for CFU-UCL

 • Kreativitet, innovation og entreprenørskab i dansk, matematik og tværfagligeforløb
 • Teknologiforståelse og designtænkning i skolen
 •  

Åben Skole-projekt for Englyst skole i samarbejde med MOTH

Åben Skole-projekt for Grejsdalens Skole i samarbejde med sprogcentret