MINDTHEFUTURE GENNEMFØRER PROJEKTER, HVOR DELTAGERNE ER EFTERLADT MED VIDEN OG REDSKABER, DER KAN BRUGES I PRAKSIS

Mødet med de kreative virksomheder

Vi har udviklet og faciliteret et tværfagligt undervisningprojekt for mellemtrinnet, som blev gennemført under EU-projektet Centres, en del af Comenius-indsatsen.

Skibet Skole, Grejsdal Skole og Fonden for Entreprenørskab var hovedpartnere, og projektet havde til formål at fremme samarbejdet mellem skoler og kreative virksomheder. Den konkrete ramme for eleverne var udformningen af et nyt ungdomshus, og processen blev gennemført i samarbejde med arkitekter, indretningsdesignere og grafikere.

Eleverne oplevede at møde forskellige fagligheder, samt at blive taget seriøst i en kreativ proces, der rummede ejerskab, engagement og et stort individuelt læringspotentiale.

Entreprenørskab med superkræfter

I anledning af Global Entrepreneurship Week 2015 udviklede og designede vi et undervisningsmateriale for Fonden for entreprenørskab, som skulle introducere de yngste elever til entreprenørskab. Projektet Du er en superhelt havde udgangspunkt i dansk og den alsidige udvikling og var rettet mod elever i 0. og 1. klasse.

Materialet består af et superhelteunivers med spillekort, kreative øvelser og aktiviteter med fokus på bevægelse. Fortællingen om superheltene havde til hensigt at styrke børnenes egenforståelse og handlekompetence.

Spil, opgaveark, plakater samt lærervejledning blev udsendt til alle landets grundskoler og er desuden muligt at downloade. Klik her.

LÆS MERE

EU-projektet Centres

Fonden for Entreprenørskab

Du er en superhelt

Fra Danish Entrepreneurship Award 2015 © Fonden for Entreprenørskab

Nyt koncept til lærercamp

Projekt Edison er en landsdækkende opfinderkonkurrence for elever i 6. og 7. klasse. Projektet understøtter elevernes evne til at indgå i innovative processer, der betragtes som afgørende på fremtidens arbejdsmarked.

mindthefuture udviklede et nyt koncept til Edison lærercamp i Vejle Kommune, herunder facilitering af en workshop for lærere. Målet var især at tilbyde redskaber til håndtering af de udfordringer, som er typiske for et kreativt forløb.

Tydeliggørelse af læringsmål over for eleverne samt håndtering af tvivl, blindgyder og samarbejdsproblemer var fokusområder, og deltagerne fik flere konkrete værktøjer til at højne elevernes robusthed og kompetencer i den kreative proces.

“Det virkede godt, at vi skulle dele gode erfaringer fra tidligere år. Vi oplevede dagen som værende god og struktureret, og vi har efterfølgende anvendt flere af redskaberne.”

Bredsten-Gadbjerg Skole, Vejle Kommune