'Projekt Edison' Lærercamp 2

Denne lærercamp er en videreudvikling af ‘Projekt Edison’ Lærercamp 1 og forudsætter, at underviserne har arbejdet med Edison før. På denne overbygning er der mere fokus på undervisningsdifferentiering og individuelle mål samt vejlederrollen som lærer. Der vil desuden blive lagt mere vægt på erfaringsudveksling blandt deltagerne, og der vil blive introduceret nye redskaber som fx rollekort og netværkskort.

Formål: At deltagerne gennem input, øvelser, refleksion og dialog får ny viden og inspiration, der kan være med til at udvikle og optimere egen praksis.

 

Målgruppe: Lærere der har deltaget på ‘Projekt Edison’ Lærercamp 1 og ønsker en videreudvikling af deres kompetencer inden for innovations- og entreprenørskabsundervisning.

 

Omfang: 6 timer inkl. pauser

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Entreprenørskab og det 21. århundredes kompetencer

3. Miniforløb: Afprøve en kort innovationsproces

4. Refleksionsøvelser

5. Indblik i undervisningsmaterialet til Projekt Edison

6. Erfaringsudveksling

7. Tid til forberedelse af eget forløb

8. Opsamling