‘Projekt Edison’ Lærercamp 1

Deltagerne bliver klædt på til at kunne arbejde struktureret med kreativitet, ideudvikling og innovation. Der arbejdes blandt andet med pædagogiske og didaktiske tilgange til forløbet, og samtidigt vil det nye materiale, som er udarbejdet til årets tema, blive præsenteret.

Derudover klædes deltagerne på med praktiske informationer om projektets forløb mv.

Formål: Formålet med lærercampen er at give deltagerne lyst og mod til at facilitere Edisonprojektet og evt. andre innovationsforløb.

Målgruppe:  Lærere på 6. og 7. klassetrin, der skal arbejde med Projekt Edison

Omfang: 6 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Definition af begreberne kreativitet, innovation og entreprenørskab

3. Gruppedialog og refleksion: Hvorfor arbejde med kreativitet, innovation og entreprenørskab i folkeskolen?

4. Teori og erfaringer

5. Miniforløb: Afprøve en kort innovationsproces

6. Refleksion i grupper

7. Indblik i undervisningsmaterialet til Projekt Edison

8. Gode råd

9. Tid til forberedelse af eget forløb

10. Opsamling