MINDTHEFUTURE ER EN KONSULENTVIRKSOMHED MED RØDDER I FOLKESKOLEN OG FOKUS PÅ INNOVATION OG ENTREPRENØRSKAB I UNDERVISNINGEN

 

Værdigrundlag

I mindthefuture arbejder vi for at fremme et bredt læringsperspektiv, hvor børn og unge klædes bedst muligt på til fremtiden gennem motiverende læring og udvikling af vigtige kompetencer.

Fremtidens skole

Vi har fokus på udviklingen af fremtidens skole og undervisning. Det pointeres gang på gang, at faglig dygtighed ikke vil være nok for at klare sig i fremtiden. Man skal også have fantasi til at gå nye veje, mod til at turde fejle og forudsætninger for kritisk stillingtagen. Man skal kende sine egne kompetencer og have handlingstillid, kunne samarbejde om problemløsning og være i stand til at håndtere modgang og forandringer. Og man skal kunne navigere i og være medskaber af den teknologiske udvikling.

Vores mission

I mindthefuture brænder vi for at udbrede viden og redskaber, der virker og forankres i praksis , og som kan være med til at skabe de bedste rammer for den læring og undervisning, der ønskes.

Vi har stor erfaring med at afholde workshops, co-teaching forløb, udvikle undervisningsprojekter og -materialer, samt lede forandringsprocesser med blandt andet fokus på motivation, ejerskab og medansvar. Læs mere om dette/vores projekter her.

Vi har kendskab til virkeligheden på en skole, og det skaber tryghed hos underviserne, at vi har respekt for deres faglighed og forståelse for de udfordringer, de ofte møder. Desuden bruger vi tid på at opdatere os indenfor vores kerneområder og sparre med relevante aktører, så vi har det bedst mulige grundlag at inspirere og vejlede ud fra.

På de følgende sider kan du læse specifikke eksempler på, hvordan vi arbejder, og du kan læse mere generelt om vores ydelser. Du er altid velkommen til at kontakte os her.