Innovationsprojekter

Vi tilbyder overordnede løsninger til skoler, der vil udvikle og kvalificere indsatsen på innovations- og entreprenørskabsområdet. Forløbet sammensættes efter den enkelte skoles behov.

Overskrifter kunne være: Rådgivning omkring skolens langsigtede vision og strategi for entreprenørskabsundervisning; Workshops for ledelse og personale; Formidling af kontakt til eksterne samarbejdsparter; Planlægning af eller sparring omkring undervisningsforløb; Opstart af projekter og forløb med elever; Vejledning og feedback til undervisere.