Innovation i fagene

Vi tilbyder workshops  omkring inddragelse af innovation i alle grundskolens fag. Dette er et eksempel på, hvordan en sådan workshop kan se ud med fokus på matematikfaget.

Er det muligt at lave matematikundervisning, hvor kreativitet og innovation er i fokus? På denne workshop vil deltagerne få indsigt i, hvordan man kan få disse elementer ind i matematikundervisningen, så man stadig opfylder fagmålene for matematik og samtidig gør undervisningen mere motiverende. Workshoppen er tilrettelagt således, at man undervejs selv skal afprøve opgaver i praksis.

Formål: Formålet med denne workshop er, at deltagerne får indblik i, hvordan kreativitet og innovation kan indgå i matematikfaget, og at de får inspiration til konkrete aktiviteter, der kan anvendes direkte i egen undervisning.

Målgruppe: Undervisere og pædagogisk personale samt ledelse og skolebestyrelser

Omfang: 4 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Præstationskultur og samfundstendenser

3. Refleksion: Udfordringer i egen praksis

4. Oplæg: Introduktion til fixed og growth mindset

5. Øvelse: Mindset i praksis

6. Øvelse: Værdisætninger

7. Øvelse: Fokusområder i egen undervisning

8. Videndeling og sparring om fokusområder og tiltag

9. Opsamling