Fejlkultur og mindset

Det er efterhånden påpeget mange steder fra, at der i vores samfund i dag eksisterer en kultur, hvor det handler om præstationer, og hvor mange stræber efter det perfekte. Tendensen ses også i høj grad blandt børn og unge, der ofte føler et stort pres i forhold til at være dygtige, få høje karakterer og undgå at lave fejl.

Dette kan have store konsekvenser for både deres læring og trivsel, da det kan være svært at lære noget uden at begå fejl undervejs, og det hårde pres kan medføre bl.a. stress eller angst allerede i en tidlig alder.

På denne workshop vil der være fokus på, hvordan man kan arbejde med at fremme en sund fejlkultur og et growth mindset, der kan hjælpe børn og unge med at håndtere presset og øge deres trivsel og læring.

Formål: Formålet med workshoppen er, at deltagerne får viden om forskellen på et fixed mindset og et growth mindset samt redskaber og inspiration til, hvordan man kan støtte op om udviklingen af et growth mindset i undervisningen.

Målgruppe: Undervisere og pædagogisk personale samt ledelse og skolebestyrelser

Omfang: 4 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Præstationskultur og samfundstendenser

3. Refleksion: Udfordringer i egen praksis

4. Oplæg: Introduktion til fixed og growth mindset

5. Øvelse: Mindset i praksis

6. Øvelse: Værdisætninger

7. Øvelse: Fokusområder i egen undervisning

8. Videndeling og sparring om fokusområder og tiltag

9. Opsamling