FabLab på skolen - Skolebestyrelsen

På denne workshop vil der være fokus på, hvilke kompetencer der bliver vigtige i fremtiden, og hvordan undervisning i et digitalt læringsmiljø kan være med til at understøtte og fremme disse kompetencer – hvis det gribes an på den rigtige måde.

Formål: Formålet med workshoppen er, at deltagerne får indblik i, hvad et FabLab er, og hvilke lærings- og udviklingsprocesser eleverne indgår i, når undervisningen foregår i et digitalt læringsmiljø. Samt at deltagerne reflekterer over, hvilken strategi der ønskes for udviklingen af et digitalt læringsmiljø på skolen.

Målgruppe:  Workshoppen er relevant for alle skolebestyrelser og ledelsesteams

Omfang: 2 timer

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg og refleksion: Hvilke kompetencer er vigtige i fremtiden?

3. Det 21. århundredes kompetencer

4. Growth og fixed mindset

5. Hvad er FabLab, og hvilke kompetencer udvikles?

6. Øvelse: Skolens strategi

7. Øvelse: Skolebestyrelsens rolle

8. Næste skridt

9. Opsamling