FabLab på skolen 3 - Pioner og agency

Denne workshop afholdes i samarbejde med FabLab Spinderihallerne (Vejle), der har mange års erfaring med udvikling af FabLab og digitale læringsmiljøer.

 

På workshoppen vil der være fokus på, hvordan man kan udbrede kompetencer og ansvarsområder inden for både designtænkning, digital fabrikation og kodning til flere medarbejdere, og hvordan man bedst muligt kan støtte skolens pionerer.

Der vil desuden blive arbejdet med udvikling af en konkret progressionsplan for undervisningsaktiviteter.

Formål: Formålet med workshoppen er at afdække pionermedarbejderes kompetencer og behov og få indblik i, hvordan man kan gribe processen med udbredelse an.

Målgruppe: Workshoppen er tilrettelagt med henblik på deltagelse af både pionerer, andre lærere og min. én ledelsesrepræsentant fra den enkelte skole. Den er målrettet alle, der har deltaget i de første to workshops: ‘Strategi og vision’ og ‘Byg et Lab’.

Omfang: 4 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Designtænkning, digital fabrikation og kodning

3. Øvelser: Afdækning af ressourcer og kompetencer

4. Øvelser: Udbredelse på skolen

5. Øvelser: Medarbejderes ønsker og behov

6. Øvelser: Progression for undervisningsaktiviteter

7. Præsentation af plancher

8. Næste skridt

9. Opsamling