FabLab på skolen 2 - Byg et Lab

Denne workshop afholdes i samarbejde med FabLab Spinderihallerne (Vejle), der har mange års erfaring med udvikling af FabLab og digitale læringsmiljøer.

Der bygges ovenpå det indledende arbejde omkring skolens strategi og visioner for et FabLab/makerspace. Der vil være fokus på, hvilke overvejelser der er vigtige, når man planlægger den konkrete udformning af sit lab.

Eksempelvis hvordan de fysiske og æstetiske rammer kan bidrage til at understøtte de værdier, man ønsker. Og hvilke processer de forskellige dele af lokalet skal kunne rumme/lægge op til

Formål: Formålet med workshoppen er at få inspiration til indretning og udvikling af et FabLab/makerspace med læring i centrum, samt at afdække den nuværende status og planlægge kommende tiltag.

Målgruppe: Workshoppen er tilrettelagt med henblik på deltagelse af både lærere og min. én ledelsesrepræsentant fra den enkelte skole. Den er målrettet alle, der har deltaget i den første udviklingsworkshop: ‘FabLab på skolen 1 – Strategi og vision’.

Omfang: 4 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Opbygning af FabLab Spinderihallerne – de vigtigste erfaringer

3. Øvelser: Vision, brugere og aktiviteter

4. Øvelser: Roller og funktioner

5. Øvelser: Elevejerskab, adgang og sikkerhed

6. Øvelser: Placering, indretning og sikkerhed

7. Præsentation af lab-skitser

8. Næste skridt

9. Opsamling