Det 21. århundredes kompetencer - hvorfor og hvordan?

Hvordan kan det være, man taler om særlige kompetencer for dette århundrede? Er der tale om det rene opspind, eller er der faktisk gode grunde til, at det er vigtigt at sætte fokus på disse kompetencer i en læringssammenhæng?

Det vil denne workshop dykke ned i. Der vil være fokus på, hvilke tendenser i samfundet, der ligger bag idéen om ‘det 21. århundredes kompetencer’, hvad der kendetegner de forskellige kompetenceområder, og hvordan de kan inddrages i den faglige undervisning.

 

Formål: Formålet med workshoppen er at inspirere og klæde deltagerne på til at have øget fokus på inddragelsen af det 21. århundredes kompetencer i den daglige undervisning.

Målgruppe:  Alle lærere i grundskolen

Omfang: 4 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Samfundet nu og i fremtiden – generelle tendenser

3. Introduktion til det 21. århundredes kompetencer

4. Øvelse: De seks kompetenceområder

5. Øvelse: Kompetencerne i fagene – aktiviteter og mål

6. Videndeling og sparring om aktiviteter og mål

7. Implementering i egen undervisning

8. Opsamling