Den legende tilgang til teknologi

Vi kan ikke komme udenom, at vores verden bliver mere digitaliseret, og børn vokser i dag op med teknologien omkring dem som en helt naturlig del af livet. Men det er ikke nok at kunne anvende teknologien, børn skal også lære at forstå og kunne forholde sig kritisk til de digitale genstande, de er omgivet af.

Leg er børnenes tilgang til verden og første skridt i forhold til at forstå og forholde sig til verden.

Denne workshop har derfor fokus på, hvordan man gennem en legende tilgang til teknologien kan skabe en begyndende forståelse hos børn for basale principper inden for den teknologiske verden.

Formål: Formålet med workshoppen er, at deltagerne får inspiration til, hvordan man kan skabe en nysgerrig, eksperimenterende og legende tilgang til simple teknologier, og hvilke pædagogiske og læringsmæssige fordele der kan være herved – fx i forhold til kreativitet, samarbejde og kommunikation.

Målgruppe: Pædagogisk personale i børnehaver, undervisere og pædagogisk personale i indskolingen samt forældre

Omfang: 4 timer inkl. pause

Forslag til program (kan tilpasses efter ønske):

1. Velkomst og præsentation

2. Oplæg: Teknologisk dannelse – nu og i fremtiden

3. Refleksion: Hvorfor inddrage teknologi? Hvilken læring ønskes?

4. Hands on-aktiviteter – afprøve udvalgte teknologier (fx Bee-Bots)

5. Refleksion: Forslag til aktiviteter og læringsudbytte

6. Præsentation fra gruppearbejde

7. Opsamling