Vi hjælper med at skabe fremtidens skole

Ønsker I at udvikle jeres skole, skabe visioner og iværksætte forandringer, der fører skolen ind i det 21. århundrede? 

Skal vi arbejde sammen om at skabe de bedste vilkår for børn og unges læring og trivsel?

Vi har stor erfaring med at afholde workshops og skabe udviklingsforløb, der inspirerer og motiverer undervisere til arbejdet med bl.a. innovation og entreprenørskab, det 21. århundredes kompetencer, digital fabrikation og kodning. Læs mere her.

Vi samarbejder løbende med Fonden for Entreprenørskab, FabLab@SCHOOL og CFU, og vi kan forene den nyeste viden om innovation, teknologi og kreative processer med pædagogiske redskaber og praktisk erfaring.

anita_ousen (003)